Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos

Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes versloknyguklubas.lt elektroninėje parduotuvėje.


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Parduodamų prekių pateikimas tinklapyje www.versloknyguklubas.lt nesukuria jokių UAB Rgrupė įsipareigojimų. Pirkėjo užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai UAB Rgrupė išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą Pirkėjui el. paštu į registracijos duomenyse pateiktą el. pašto dėžutę. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytos prekės, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties dalimi. Visų sutarčių sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.


Pirkėjas įsipareigoja

– Elektroninėje parduotuvėje versloknyguklubas.lt prekes gali įsigyti asmenys ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
– Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei duomenys pateikti registracijos formoje yra neteisingi, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
– Pirkėjas, naudodamasis versloknyguklubas.lt elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.


Pardavėjas įsipareigoja

Saugoti visą informaciją, kurią Pirkėjas pateikia registruodamasis versloknyguklubas.lt elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas prisiima visą atsakomybę, jog šie duomenys nebus prieinami tretiesiems asmenims.


Kitos nuostatos

– Jei Pirkėjas bando pakenkti versloknyguklubas.lt elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, mūsų administracija be iš ankstinio perspėjimo apie visus nelegalius veiksmus prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, praneša atitinkamoms institucijoms.
– UAB Rgrupė savo įsipareigojimų vykdymui turi teisę naudotis trečiųjų šalių pagalba.
– Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos be jokio išankstinio įspėjimo tinklalapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Į nurodytas kainas yra įskaičiuotos siuntimo ir pakavimo išlaidos. PVM yra įskaičiuotas į prekių kainas.
– Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
– Pirkėjo elektroninio pašto adresas saugomas UAB duomenų bazėje ir gali būti naudojamas kaip adresas, kuriuo bus siunčiama informacija apie naujas prekes, kainas, akcijas.


Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.


Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.